POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informuję, iż:

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest „KĘSBET” Wyroby Betonowe Stanisław Kęsek, 48-250 Głogówek, Wierzch 118a
2)    Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, przetwarzane będą w celu:
•    realizacji umowy zakupu elementów małej architektury miejskiej
•    wystawienia faktury VAT w tym obsługi przelewów bankowych
•    przyjmowania zgłoszenia reklamacji otrzymanego towaru
•    korespondowania drogą e-mailową, pisemną, telefoniczną
3)    Niezbędne dane osobowe:
•    imię nazwisko
•    dane Firmy, tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
•    adres wysyłki towaru w tym imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby odbierającej towar
4)    odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
•    firma spedycyjna JAS-FBG S.A., ul. Gdańska 16, 41-250 Czeladź
•    Biuro Rachunkowe Małgorzata Jaszczyszyn, ul. Batorego 29, 48-200 Prudnik
5)    Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania od Państwa chęci wycofania zgody
6)    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7)    mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8)    podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy zakupu elementów małej architektury miejskiej. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy kupna.
9)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.